GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om FORCE Technology

FORCE Technology er en uvildig og uafhængig Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS). Vi opretholder og udvikler en teknologisk infrastruktur af unikke faciliteter, teknologier og kompetencer til gavn for samfund og erhvervsliv.

FORCE Technology blev etableret i 1940 som ATV-instituttet Svejsecentralen og har siden udviklet sig igennem en række fusioner med bl.a. lignende institutter – og senest i 2016 med GTS-instituttet DELTA.

FORCE Technology er i dag en af Nordens førende teknologiske servicevirksomheder og blandt de største Research & Technology Organisations inden for en bred vifte af fagligheder og sektorer.

Med mere end 1.400 medarbejdere fordelt på mere end 50 kontorer i 7 lande hjælper vi vores kunder igennem specialistrådgivning og kurser, laboratorieydelser og prøvning, on-site inspektion og måling samt unikke komponenter og produkter. FORCE Technology råder med mere end 450 unikke faciliteter og prøvningsudstyr over en af Skandinaviens største samlinger af testfaciliteter og laboratorier.

Vi har her søgt at samle faciliteterne i grupper efter tema og har fremhævet en række af de mere bemærkelsesværdige. 

Besøg instituttets hjemmesideDel med dine kolleger
Alle faciliteter hos FORCE Technology

Lod- og masselaboratoriet

FORCE Technologys Lod- og masselaboratorie kalibrerer lodder og masser for dansk industri. Vi kalibrerer konventionelle masser og lodder fra 1 mg til 1 ton.

Tryk- og kraftlaboratoriet

Kraftlaboratoriet består af Danmarks største fuldautomatiske kraftmaskine og er 5 gange mere nøjagtig end lignende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked.

Vindtunneller til test

FORCE Technologys vindtunneller anvendes til test af bygningsvidenskabelig karakter, herunder broer og bygninger, skibe og andre maritime konstruktioner inklusiv offshore.

Brændselslaboratorie

Brændselslaboratoriet hos FORCE Technology behandler brændsler og bestemmer parametre for brændselskvaliteten af produktet.

3D-print i storskala

Skandinaviens største storskala metal 3D-print facilitet befinder sig på FORCE Technologys lokation på Lindø.

IdemoLab - designlaboratorium til IoT-løsninger

IdemoLab anvendes til hurtig innovation af IoT-koncepter og IoT-løsningsdesign, hvori der indgår elementer som sensorer, elektroniske komponenter, software og hardware.

Sensorlaboratoriet

Sensorlaboratorium til kalibrering og test af alle typer gas- og partikelsensorer.

Luftlaboratoriet

Luftlaboratorium til akkrediteret måling af luftforurening.

Lugtlaboratoriet

Lugtlaboratoriet er akkrediteret til prøvetagning, måling og analyse af lugtemissioner fra industri, anlæg, restaurationer og andre virksomheder, der udleder lugt.

Luftkalibreringsanlæg

Luftkalibreringsanlægget anvendes til førstegangsverifikation, kontrol og re-kalibrering af volumen-, masse- og dP-målere.

Center for Anvendt Fotonik

Fotonik er en af de vigtigste teknologier for udvikling af fremtidens produkter. Vores faciliteter giver adgang til innovation, udvikling og test af fremtidsklare fotonikprodukter.

Bygningsakustiske laboratorier

I FORCE Technologys bygningsakustiske laboratorier tester vi komponenters akustiske egenskaber.

Lindoe Component and Structure Testing

FORCE Technology og LORC har etableret Lindoe Component and Structure Testing A/S med fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer - mekanisk og i klimakammer.

Mekanisk testudstyr

FORCE Technology har investeret i en lang række mekaniske testfaciliteter til udførelse af tests i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Klimatisk testudstyr - kamre m.v.

FORCE Technology råder over en lang række dedikerede kamre og andre faciliteter til tests i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Termisk sprøjtning - facilitet

Termiske sprøjtefaciliteter sikrer overflader, der er slidstærke, korrosionsforebyggende og levetidsforlængende.

CFD Flowlaboratorie

I FORCE Technologys flowlaboratorie tester og optimerer vi industrielt udstyr ved hjælp af forsøg og skalamodeller.

Gangbrosimulator

FORCE Technology har i 2019 udviklet en simulator til at træne udlægning af gangbroer fra skibe i forskellige brugssituationer og forskellige vejrtyper.

Kransimulator

FORCE Technology har netop i 2019 udviklet en kransimulator. Kransimulatoren bruges til design og træning af løfteoperationer, primært med henblik på forberedelse af off-shore operationer.

Lasercenter

Lasercenteret benyttes til forskning og udvikling af nye processer for laserbearbejdning og til nul-serie produktion for nationale og internationale virksomheder.

Akkrediteret kalibrering af dit måleudstyr

Hos FORCE Technology får du en akkrediteret kalibrering af dit måleudstyr, der kan foregå både on site og i et af vores laboratorier. Drag også nytte af verifikation og rådgivning om dit måleudstyr.

Slæbetanke

Slæbetanke til hydrodynamiske tests hos FORCE Technology, Lyngby. Den største tank er 240 meter lang og 5,5 meter dyb.

Betonlaboratorie

FORCE Technology har mere end 50 års erfaring fra forskningsprojekter og kundesager på betonområdet, og vi har en række faciliteter til test og analyse af beton.

Avancerede laboratorie- og produktionsfaciliteter

FORCE Technology i Brøndby har topmoderne laboratorie- og produktionsfaciliteter, der er indrettet med et bredt sortiment af udstyr inden for lasersvejsning, røntgen- og ultralydudstyr.

SenseLab: lytterum og udstyr til akustiske tests

FORCE Technology har audioudstyr og lytterum i verdensklasse, der sikrer at SenseLab kan rådgive om den optimale produktkvalitet ved brug af menneskelige sanser inden for særligt lyd- og videokvalitet

Radioaktivitets-laboratorium

Radioaktivitets-laboratoriet råder over udstyr til måling af alfa-, beta- og gammastråling, herunder flere væskescintillations-spektrofotometre.

Industriens plast- og kompositlaboratorie

Industriens plast- og kompositlaboratorium giver virksomheder adgang til faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovation indenfor plast, elastomerer og kompositter.

Laboratorie til avanceret materialekarakterisering

FORCE Technologys materialelaboratorie råder over noget at det mest avancerede udstyr til avanceret overfladekarakterisering med tilhørende materialeanalyser.

Mekanisk testbænk med stor kapacitet

I den mekaniske testbænk kan du få udført fuld-skala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind f.eks. i en udmattelsestest.

Højtrykskalibreringsanlæg - verdens største loop

Højtrykskalibreringsanlægget i FORCE Technology er det eneste af sin slags i verden. Det er bygget som et lukket loop med lavt tryktab.

900 m3 klimakammer til test af store komponeter

I klimakammeret, som har et volumen på ca. 900 m3, kan store komponenter, konstruktioner og funktionssystemer afprøves i et realistisk, atmosfærisk havklima.

Akkrediteret EMC, testfaciliteter - radiodøde rum

FORCE Technology har elektromagnetisk skærmede/radiodøde rum til brug for emissionsmålinger, immunitetstest og ledningsbårne tests af elektrisk udstyr.

Accelereret EMC - Testfaciliteter

FORCE Technology har elektromagnetisk skærmede rum til brug for ekstreme tests af kritisk elektronisk udstyr til fx industrielektronik, sundheds-, forsvars- og luftfartssektoren.

Mekanisk test ved høje temperaturer

FORCE Technology råder i krybetest-laboratoriet over udstyr, der muliggør karakterisering og måling af materialeforandringer ved høje temperaturer.

Nordic IoT Centre

I Nordic IoT Centre får virksomhederne adgang til omfattende viden, kompetencer og testfaciliteter til udvikling af succesfulde IoT-løsninger, der kan klare sig på verdensplan.

Metallografisk laboratorie

I FORCE Technologys metallografiske laboratorie udføres karakterisering og skadesanalyse af metalliske komponenter og materialer vha. klassiske makrostruktur- og mikrostrukturundersøgelser.

Elektrokemisk korrosionslaboratorie

I FORCE Technologys elektrokemiske laboratorie udføres elektrokemiske målinger i simulerede miljøer til vurdering af korrosion og materialevalg.

Blade Test Centre

Blade Test Centre (BLAEST) er en uafhængig, privat virksomhed oprettet af FORCE Technology, DTU og DNV GL. Her testes vindmøllevinger op til 85 meters længde.

Afprøvning af produkter og materialer i FACT-Lab

FORCE Technology har i 2018 investeret i en række faciliteter til prøvning af produkter og processer - vi har samlet denne udstyrspark i et meget alsidigt FACT-Lab.

Klimatisk vindtunnel

FORCE Technology har i Lyngby en række vindtunneller, herunder en klimatisk vindtunnel, der muliggør simulering af vejrforholds indvirkning på konstruktioner.

Laboratorie: test og prøvning af væskeflowmålere

FORCE Technology er førende på markedet inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere. Tests og typeprøvning af forskellige typer målere foregår i vores vandlaboratorium.

Teknisk Audiologisk Laboratorium

Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) under FORCE Technology råder over faciliteter til produktafprøvning og dokumentation i forbindelse med homologering og CE-mærkning af høreapparater.

Skibssimulatorer

Hos FORCE Technology finder du skibssimulatorer, der bruges til maritim træning og til studier af havne og besejlingsforhold.