GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Elektrokemisk korrosionslaboratorie

I FORCE Technologys elektrokemiske laboratorie udføres elektrokemiske målinger i simulerede miljøer til vurdering af korrosion og materialevalg. I dette laboratorie arbejdes ved atmosfærisk tryk og ved temperaturer op til kogepunktet.

Potentiostater er kernen i laboratoriet, som i kombination med specialbyggede opstillinger og et stort materialebibliotek genererer data til dokumentation af materialeegenskaber. Forsøgene kan kombineres med eksponeringsforsøg, hvor korrosionen for eksempel karakteriseres ved vægttabsmålinger, avanceret overfladekarakterisering og analyse af metalafgivelse.

Arbejdet i laboratoriet bidrager til bl.a. materialevalg, kvalitetskontrol, vurdering af korrosivitet af miljøer, karakterisering af elektroder, vurdering af korrosionsbeskyttelse, skadesundersøgelser og udvikling af metoder til on-site måling af korrosion. Fokus er metalliske materialer, men ofte i kombination med andre materialer som for eksempel coatings og pakninger.

Vi arbejder efter industriens gældende standarder og recommended practices, men i mange tilfælde udvikles en speciel testprotokol til netop den aktuelle udfordring.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger