GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

CFD Flowlaboratorie

I FORCE Technologys flowlaboratorie tester og optimerer vi industrielt udstyr ved hjælp af forsøg og skalamodeller. En del af flowlaboratoriet er specialiseret i optimering af SCR-enheder (selektiv katalytisk reduktion) på baggrund af eksperimentelle skalamodeller.

Gennem årene har vi hjulpet med at optimere flow i alt lige fra små ventiler til 100 meter høje højovne. I forbindelse med SCR-tests har vi til hver en tid kapaciteten til at gennemføre undersøgelser af adskillige skalamodeller på samme tid. Modellerne er typisk i skala 1:15 og 1:10 og dermed mellem tre og seks meter høje. De er fremstillet helt i plexiglas, så der er fuldt udsyn til det indvendige flow.

Dermed har vi overblik over hele den indvendige proces i enheden, så vi kan identificere eventuelle problemer med væskeflow og støvbelastning. Modellerne omfatter efter aftale med klienten skalamodeller af AIG (Ammonia injection grid), blander og indvendige dele såsom stivere og støvskærme.

Modelopsætningen gør det muligt at analysere:
  • flowfordeling ved AIG og katalysatorindgang
  • temperaturlagdeling i enheden
  • kemisk blanding ved katalysatoren
  • støvbelastning på katalysatorens lag
  • udskillelse af støv i kanaler
  • flowbetingelser ved APH-indgang
  • trykfordeling og -tab
  • røggasafsvovlingsenhedens effektivitet.
Desuden gør modellerne det muligt at teste en række vigtige driftstilstande, nemlig bypass-drift og enhedens følsomhed over economizer-udløbsforhold samt drift med fuld, delvis og lav belastning. Dette giver et realistisk billede af enhedens ydelse, når den er installeret.


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger