GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Laboratorie: test og prøvning af væskeflowmålere

I vandlaboratoriet udfører vi tests og typeprøvning af forskellige typer målere. FORCE Technology er førende på markedet inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere, og vi har seks prøvestande til test og typeprøvning.

Prøvestande i væskeflow

FORCE Technologys vandlaboratorium anvendes til test og typeprøvning af:

  • Vandmålere
  • Varmeenergimålere
  • Procesmålere
  • Kølemålere. 

Vandlaboratoriet er akkrediteret af DANAK og består af seks prøvestande. 

85 prøvestand

Denne prøvestand anvendes hovedsageligt til typeprøvning af varmeenergi- og kølemålere. 

Flowområde: 5-6.000 l/h 
Temperatur:  3-90⁰C

Prøvestand til afregningsmålere/forbrugsmålere

Prøvestanden anvendes primært til reverifikation af vand- og varmeenergimålere. 

Flowområde: 5-3.400 l/h 
Temperatur:  20-50⁰C

150 m3/h prøvestand 

Denne 150 m3/h prøvestand anvendes til typeprøvning af proces-, vand- og varmeenergimålere. Kan også bruges til andre specielle opgaver. 

Flowområde:  5-150.000 l/h 
Temperatur:  (10) 20-70⁰C

 

Slidtest prøvestand til vandmålere

Prøvestanden anvendes til accelereret levetidstest af vandmålere.

Flowområde:  600- 80.000 l/h 
Temperatur:  20-50⁰C

Slidtest prøvestand til varmeenergimålere 

Prøvestanden anvendes til accelereret levetidstest af varmeenergimålere. 

350 m3/h prøvestand

Denne 350 m3/h prøvestand anvendes til kalibrering og verifikation af proces- og vandmålere. 

Flowområde:  1000-325.000 l/h 
Temperatur:  20⁰C

1000 m3/h prøvestand

Prøvestanden anvendes til verifikation og kalibrering og af vand-, varmeenergi- og procesmålere.

Flowområde:  5000-1.000.000 l/h
Temperatur: 20⁰C

Typeprøvning og tests i vandlaboratoriet

Typeprøvning og test i FORCE Technology foretages på baggrund af den højeste specialistviden om lovgivning og krav til måleinstrumenter. Typeprøvning foregår i henhold til gældende national og international lovgivning og nyeste krav til måleinstrumenter.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger