GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Blade Test Centre

Blade Test Centre (BLAEST) er en stor facilitet beregnet til fuldskalatest af vindmøllevinger op til 85 meters længde. 

Før møllevinger kan typegodkendes og frigives til serieproduktion, skal der gennemføres et omfattende testprogram, som kan strække sig helt op til et år. I BLAEST-faciliteten udsættes vingerne for ekstreme belastninger og accelererede udmattelsestests, der stresser vingens strukturdele til det yderste. 

De forskellige tests bidrager effektivt til at afdække svagheder i designet eller produktionsprocessen, og skaber dermed vigtig viden, som kan minimere omkostninger til udskiftning eller vedligehold af vinger i driftsperioden. 

BLAEST har fysisk adresse i Aalborg og er en uafhængig, privat virksomhed, der er oprettet af FORCE Technology, DTU og DNV GLLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger