GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Sensorlaboratoriet

FORCE Technologys sensorlaboratorium har det nyeste udstyr til test og kalibrering af alle typer gas- og partikelsensorer.

Laboratoriet råder over instrumentering til dosering af gasser i kendte koncentrationer, fra ppb til %-området. Desuden rummer laboratoriet over et stort antal referenceinstrumenter til kontrol for interferenser, temperatur, fugt, osv.

Specialisterne tilknyttet sensorlaboratoriet udvikler nye doseringsteknikker med henblik på at udføre kosteffektive kalibreringer af mikrosensorer.

I sensorlaboratoriet kan vi også validere måleinstrumenter til måling af luftbårne partikler, herunder til bestemmelse af partikelantal og Black Carbon (sodpartikler). 

Denne facilitet gør FORCE Technology i stand til at gennemføre:

  • Test og validering af gassensorer
  • Kosteffektiv kalibrering af mikrosensorer
  • Test og validering af partikelsensorer


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger