GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om GTS-institutterne

Vi forbinder teknologi og erhvervsliv

De syv GTS-institutter udvikler nye innovative, teknologiske løsninger og stiller en omfattende infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv. Dermed varetager vi en rolle som hele Danmarks forsknings- og udviklingsafdeling på teknologiområdet.

Godkendt Teknologisk Service til dansk erhvervsliv

GTS-institutterne er almennyttige virksomheder, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at varetage en særlig opgave med løbende at udvikle teknologiske serviceydelser (Godkendt Teknologisk Service) målrettet behovene i dansk erhvervsliv. Formålet er at bygge bro mellem ny teknologi og dansk erhvervsliv – og at understøtte at forskningsbaseret viden og teknologi kommer bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv og i det danske samfund.

GTS-institutterne er i tæt kontakt med danske virksomheder. Hvert år har GTS-institutterne 16.000 unikke danske, private virksomhedskunder, hvor ca. 94 pct. er små og mellemstore virksomheder. Desuden har GTS-institutterne mere end 1.000 offentlige kunder (danske) og 10.000 internationale kunder. Herudover samarbejder GTS-institutterne årligt med omkring 2.000 virksomheder i danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Fokus på viden i anvendelse

For GTS-institutterne er det helt afgørende at have fokus på, at forskningsbaseret viden og teknologi kommer i anvendelse og dermed skaber værdi i samfundet. Ved at give private og offentlige virksomheder adgang til nødvendige kompetencer og infrastruktur, bliver det muligt at udvikle og anvende nye teknologier i produktion og processer. Det styrker konkurrenceevnen og skaber vækst og arbejdspladser.

Deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter

Godkendelsen som GTS-institut gør det muligt at søge Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om resultatkontraktmidler til udviklingsaktiviteter på forkant af markedets behov. Midlerne herfra udgør omkring 9 pct. af den samlede omsætning i GTS-systemet. Læs mere om disse aktiviteter på bedreinnovation.dk 

GTS-institutterne deltager i både danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, hvor ny teknologisk viden ser dagens lys. Det sker bl.a. med udgangspunkt i en omfattende teknologisk infrastruktur af laboratorier og specialistkompetencer, som udgør hjørnestenen i arbejdet med at bringe virksomhederne fremad i deres innovationsproces.

Opbygningen og vedligeholdelsen af den teknologiske infrastruktur finansieres af GTS-institutternes overskud fra de kommercielle aktiviteter.  

Her på sitet har vi samlet et bredt udsnit af den teknologiske infrastruktur, du finder på GTS-institutterne, og sitet vil løbenede blive udbygget med nye beskrivelser inden for typerne laboratorie, testmiljø og simulator.

 

Læs mereDel med dine kolleger