GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Metallografisk laboratorie

Karakterisering og skadesanalyse af metalliske komponenter og materialer udføres vha. klassiske makrostruktur- og mikrostrukturundersøgelser i FORCE Technologys metallografiske laboratorie.

I laboratoriet arbejder teknikere og specialister med at afdække materialernes hemmeligheder og historie ved bl.a. grundig prøveudtagning, præparation, ætsning og mikroskopering samt hårdhedsmåling. Stereomikroskopi og lysoptisk mikroskopi anvendes i kombination med andre karakteriseringsmetoder. Vi møder en bred vifte af materialer fra alle brancher, og er vant til at forstå og arbejde efter meget forskellige standarder.

Arbejdet i laboratoriet kan for eksempel bidrage til materialevalg, svejsecertificering, karakterisering af brud, fremstillingskontrol, valg af varmebehandling, skadesanalyse og produktudvikling. Fokus er metalliske materialer, men ofte i kombination med andre materialer.

Laboratoriet er DANAK akkrediteret til evaluering af metallurgisk mikrostruktur og hårdhedsmåling.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger