GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Tryk- og kraftlaboratoriet

Tryk- og kraftlaboratoriet hos FORCE Technology er industriens samlede adgang til kalibrering af trykmåleudstyr og kraftmåleudstyr.

Danmarks største kraftmaskine

Kraftlaboratoriet består af Danmarks største fuldautomatiske kraftmaskine, som kan håndtere tryk på op til 500 tons (500 kN) og træk på op til 200 tons (2000 kN), begge dele med en nøjagtighed på 0,02 % relativ.

Det gør den 5 gange mere nøjagtig end lignende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked – og dermed den eneste af sin slags i Danmark.

Det største måleområde inden for tryk i Danmark

Tryklaboratoriet består af tryk referenceudstyr til kalibrering af trykmåleudstyr og et vakuumkammer til kalibrering af vakuummålere.

Tryklaboratoriet omfatter et absolut tryk fra 10μPa til atmosfærisk tryk, med en usikkerhed ned til 6μPa i høj vakuumområdet og mellem 0,005 – 0,30% i grov og medium vakuumområdet.

Måleområdet er i sig selv unikt i Danmark og gør, at laboratoriet i Brøndby er på niveau med udenlandske referencelaboratorier og med direkte sporbarhed til de internationale primærnormaler.

Referencelaboratorier og DANAK-akkrediteringer

FORCE Technology er udpeget som nationalt referencelaboratorium for både kraftkalibrering og trykkalibrering.

Alle målinger i Tryk- og kraftlaboratoriet er udført i henhold til DANAK-akkreditering 9.1 og 9.10.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger