GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om DFM

DFM er Danmarks nationale måletekniske institut, og besidder den højeste målekompetence i Danmark inden for en række centrale målestørrelser. DFM’s kalibreringsydelser indenfor disse målestørrelser er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden og omfattet af en global multilateral anerkendelsesaftale, CIPM-MRA. DFM har et kvalitetssystem certificeret af DNV GL efter ISO 9001 standarden. DFM er et aktieselskab der er 100% ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

DFM’s primære aktiviteter er:

  • Opbygning og vedligehold af den danske metrologiske infrastruktur (realisering og disseminering af sporbarhed på højeste niveau).
  • Deltagelse i det globale metrologisamarbejde (udvikling og nyttiggørelse af det globale SI enhedssystem gennem forskningssamarbejde og videnudveksling).
  • Udvikling af målekompetencer af særlig betydning for danske virksomheder og danske myndigheder.
  • Deltagelse i forskningsprojekter i tæt samarbejde med danske universiteter og dansk industri.

Besøg instituttets hjemmesideDel med dine kolleger
Alle faciliteter hos DFM

Måling af optisk effekt

DFM har faciliteter til kalibrering af optiske power metre og detektorer. Power meters måleevne og fotodetektorers responsivitet bestemmes. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

Måling af masse

DFM tilbyder kalibrering af OIML klasse E1 lodder med nominelle masser i området 1 mg – 20 kg med en usikkerhed (k=2) mindre end 1/3 af loddernes tolerance. Kalibreringerne er akkrediterede af DANAK i

Ramanspektroskopi

DFM tilbyder, ved brug af Ramanspektroskopi, kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af udvalgte materialer på fast form eller i opløsninger. Endvidere tilbydes rådgivning omkring metoder og udstyr til

Overflademåling på mikro- og nanometerskala

DFM tilbyder kalibrering af gitterperioder og stephøjder på overflader på mikrometer- og nanometerskala samt en alsidig karakterisering af overfladers optiske, elektriske og mekaniske egenskaber.

Ruhed - kalibrering af instrumenter og normaler

DFM har faciliteter til kalibrering af håndholdte ruhedsmålere og ruhedsnormaler med et måleområde fra 0.2 µm til 2.0 µm. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

Måling af Relative Intensity Noise (RIN)

DFM tilbyder udmåling af Relative Intensity Noise (RIN), en parameter til karakterisering af lasere. RIN er den relative optisk effekttæthed over et specificeret frekvensområder, opgivet i dBc/Hz

Ultraviolet radiometri

DFM tilbyder sporbare målinger af ultraviolet stråling dækkende både laboratorie- og feltmålinger. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

Kalibrering af fiberoptiske instrumenter

DFM har faciliteter til kalibrering af instrumenter til analyse af fiberoptiske netværk, singlemode OTDR og fiberoptiske attenuatorer

Længdekalibrering

DFM har faciliteter til kalibrering af længdenormaler og længdemåleudstyr på højeste nøjagtighedsniveau. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025

Kamerakalibrering

DFM udbyder rumlig kalibrering af billeddannende kameraer, samt spektral kalibrering af hyperspektrale kameraer og farvesensorer

Skatterometriske og Ellipsometriske målinger

DFM tilbyder skatterometriske og ellipsometriske opmålinger af tyndfilm med tykkelser mellem 50 nm og 100 µm, samt opmåling af gitre med perioder fra 300 nm til 1000 nm og højder fra 100 nm til 2000 nm.

Akustikkalibrering

DFM udbyder kalibrering af akustiske transducere, herunder mikrofoner, lydkalibratorer og øresimulatorer. DFMs ydelser dækker et bredt frekvensområde fra 2 Hz op til 150 kHz og er akkrediterede i henhold til ISO 17025

Partikeltællerkalibrering

DFM har faciliteter til kalibrering af partikeltællere, som måler partikelantalskoncentration i luft og partikelstørrelse fra 100 nm - 5 μm. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025

Elektrokemiske målinger

DFMs laboratorium for elektrokemi tilbyder faciliteter inden for målinger af elektrolytisk ledningsevne og pH af for vand og vand-opløsningsmiddel blandinger. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i hen-hold til ISO 17025 og ISO 17034