GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Måling af Relative Intensity Noise (RIN)

RIN er en vigtig parameter for karakterisering af lasere inden for optisk kommunikation, bio-optik, LIDAR sensing og mange andre områder hvor laser-baseret ultra-sensitive præcisionsmålinger er nødvendig. DFM udfører RIN målinger for lasere i det synlige område til NIR (400 nm-1800 nm) og med med en sidebåndsstøj båndbredde på 9 KHz til 150 MHz. Usikkerheden for RIN målinger er ±1 dBc/Hz ved et støjniveau på -150 dBc/Hz.

Som national metrologi institut er en af DFMs centrale opgaver at sørge for at målingerne er sporbare til SI enheder og at give denne sporbarhed videre til dansk industri. RIN målinger foretages inden for følgende parameterområder:

  • Bølgelængdeområde: 400 nm - 1800 nm
  • Effektområde: ........... op til +6 dBm
  • Båndbredde (-3 dB):   9 kHz – 150 MHz
  • Usikkerhed: ............. ±1 dBc/Hz ved -150 dBc/Hz level (K = 2)

RIN målingerne supplerer DFMs DANAK akkrediterede services inden for fotonik, bl.a. bølgelængdemålinger og optisk effektmålinger

Målgruppe: Firmaer og universiteter der arbejder med lasere, optisk kommunikation, bio-optik og LIDAR sensing.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger