GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Kamerakalibrering

Rumlig kalibrering

Konventionelle 2D kameraer og 3D stereokameraer anvendes bl.a. til geometrisk opmåling af objekter ved sammensætning af mange billeder. Linsefejl kan forvrænge billedet og besværliggøre opmåling. DFM bestemmer kameraers afbildningsfejl ved brug af kalibreringsobjekter opmålt med sporbare metoder. Software udviklet af DFM sammenligner objekternes placering i billedet med den kendte position og foretager korrektion i den efterfølgende billedbehandling.

Spektral kalibrering

Hyperspektrale kameraer bruges bl.a. til kvalitetskontrol i produktionssammenhæng. Den høje spektrale opløsning giver god farvegenkendelse af produkter. DFM udbyder kalibrering af hyperspektrale kameraer og andre farvesensorer i bølgelængdeområdet 400 nm til 1000 nm med en usikkerhed på under 1 nm. Ud over den spektrale karakterisering af kameraernes bølgelængdebestemmelse, muliggør den absolutte bestemmelse af lysintensiteten måling af bølgelængdeopløste følsomhedskurver.

Målgruppe: Virksomheder som anvender kameraer til geometrisk opmåling eller til farvegenkendelse i kvalitetskontrol.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger