GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Måling af optisk effekt

Formålet med radiometri kalibreringsfaciliteten er at bestemme responsivitet, effektmålinger og linearitet af kommercielle optiske detektorer og power metre. Effekt- og responsivitetkalibreringer er sporbare til DFMs primærnormal, et kryogen radiometer. Kalibreringer inkludere absolut effektkalibrering ved specificerede bølgelængder og effektniveauer, typisk i området fra nogle få µW til få hundrede µW. Bølgelængderne ved hvilke kalibreringer udføres er enten bestemt af DFMs egne stabiliserede lasere eller lasere, som kunden medsender.

Kommercielle fiberoptiske power metre anvendes især i bølgelængdeområderne 850 nm, 1300 nm, 1310 nm og 1550 nm, hvor der i de to førstnævnte områder anvendes multimode (MM) fibre og i de to sidstnævnte single mode fibre (SM). DFM kan måle fiberoptisk transmitteret effekt i hele området 800 nm – 1650 nm ved brug af optiske fibre med forskellige typer konnektorer.

Målefaciliteterne, som er sporbar til den danske primærnormal og DANAK akkrediterede, vedrører power metre og fotodetektorer, som er følsomme i det synlige og infrarøde spektralområde (488 nm – 1650 nm):

  • Kalibrering af detektor / powermeter, effektområde 10 nW – 2 mW, bølgelængder 488, 514, 532 og 550-860 nm, usikkerhed på 0,08%
  • Kalibrering af detektor/powermeter, effektområde 50 µW – 1 mW, 1 mW – 200 mW, bølgelængde 800 nm – 1650 nm, usikkerhed på 0,75 %
  • Linearitet af detektor / powermeter, effektområde 1 nW – 200 mW, bølgelængde 1310 nm og 1550 nm

Herudover udføres målinger af:

  • Detektor uniformitet (overflade plot med relativ variation) 0,5 mm mellem målepunkter op til 18 x 18 mm2
  • Klassificering af lasere i henhold til IEC standarden 60825.

Målgruppe: Kalibreringslaboratorier, medicinalvirksomheder, virksomheder inden for optisk telekommunikation.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger