GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Længdekalibrering

Primærnormaler

DFM’s længdekalibreringer tager udgangspunkt i primære længdenormaler, som i praksis består af lasere, hvis bølgelængden er kendt med 10 betydende cifre. DFM har primære længdenormaler med bølgelængder ved 532 nm, 633 nm, 771 nm og 1542 nm. Nøjagtighed og sporbarhed til SI enhedssystemet sikres ved absolut reference til molekylære absorptionslinjer og verificeres ved deltagelse i sammenligninger med udenlandske nationale metrologiinstitutter.

Anvendelser

De primære længdenormaler anvendes ved kalibrering af udstyr til måling af optisk bølgelængde med anvendelser inden for telekommunikation. Herudover anvendes primære længdenormaler til kalibrering af sekundære længdenormaler i form af lasere, som ikke er stabiliseret til en absolut bølgelængdereference. DFM benytter laser-interferometri til kalibrering af måleklodsers længde med den højest mulige nøjagtighed. Måleklodserne anvendes bl.a. i industrien til kalibrering af måleudstyr som fx mikrometerskruer. Herudover kalibrerer DFM afstandstransducere, forskydningssensorer samt forskydningsaktuatorer ved brug af laser-interferometri. DFM opbygger regelmæssigt individuelt tilpassede måleopstillinger for de kunder, som har behov for specielle kalibreringer eller længdemålinger.

DANAK akkrediterede kalibreringsydelser omfatter:

  • Kalibrering af udstyr til måling af optisk bølgelængde (bølgemetre) ved 633 nm og 1542 nm.
  • Kalibrering af sekundære længdenormaler (lasere) ved 633 nm og 1542 nm.
  • Kalibrering af måleklodser (0,5 mm – 100 mm).
  • Kalibrering af afstandstransducere, forskydningssensorer og –aktuatorer (0 cm – 100 cm).

 

Målgruppe: Kalibreringslaboratorier og fremstillingsindustrienLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger