GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Kemiske og mikrobiologiske analyser

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium råder over moderne laboratorier med avanceret analyseudstyr.

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og tilbyder DANAK-akkrediterede analyser på en række forskellige prøvematricer.

Derudover udføres analyseopgaver knyttet til dokumentation, kontrol og rådgivning vedrørende produkter og materialer i henhold til gældende EU-lovgivning og nationale lovkrav.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger