GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Partikelanalyser og partikelkarakterisering

Partikler findes på pulverform, i væsker som suspenderede partikler eller i luften som aerosoler.

En partikel kan karakteriseres på mange måder, fx kemisk sammensætning, størrelse, vægt, koncentration, elektrisk ladning, morfologi (form), overfladeareal og porøsitet.

Afhængigt af sammenhængen vil de forskellige partikelkarakteristika influere på partiklens opførsel i det givne miljø, partiklen befinder sig i.

Teknologisk Instituts partikellaboratorium råder over en lang række forskelligt udstyr til analyse og karakterisering af partikler, og vores partikelspecialister hjælper gerne med rådgivning og analyser.

Udover partikelanalyser kan partikellaboratoriet også være behjælpelig med korrekt prøveudtagning.

 

Pulvere

 • Størrelse
 • Morfologi (form)
 • Støvudvikling (Dustiness)
 • Kemisk sammensætning
 • Vægt

Suspenderede partikler

 • Størrelse
 • Molekylvægt
 • Ladning
 • Kemisk sammensætning
 • Vægt

Aerosoler

 • Størrelse
 • Antalskoncentration
 • Massekoncentration
 • Fraktion af faste partikler vs. flygtige og semiflygtige partikler
 • Kemisk sammensætning

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?
Vores partikelspecialister har en lang række avanceret laboratorieudstyr til rådighed. Vi hjælper med effektivt at finde en relevant løsning på et givent problem.

Virksomheder kan bl.a. bruge faciliterne til:

 • Emulsioner (ikke-blandbare væsker)
 • Alle former for pulvere
 • Suspensioner (ikke-opløselige partikler i væske)
 • Mineraler, ler og andre geologiske prøver
 • Cement og tilslagsmaterialer (flyveaske, formalet slagge)
 • Aerosoler (partikler eller dråber i gas)
 • Levende lys (stearinlys, paraffinlys, olielys, vokslys, m.fl.)
 • Tørrede produkter (stivelse, protein)
 • Dispersioner
 • Fødevarer
 • Farmaceutiske pulvere/lægemidler

Virksomheder kan desuden bruge Teknologisk Institut til:

 • Rådgivning og sparring indenfor partikelområdet.
 • Uddannelse. Vi laver også partikelkurser specialdesignet til virksomheder.
 • Trouble shooting.
 • Metodeudvikling indenfor partikelanalyse.
 • Fysisk/kemisk karakterisering af partikler.


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger