GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Brugbarhedstest af it-produkt i lab eller on-site

Alexandra Instituttet praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning, hvor brugeradfærd og brugerdrevet innovation er omdrejningspunktet. Rationalet bag dette er, at når teknologier skal bringes i praktisk anvendelse, skal det ske i en form der matcher slutbrugernes behov – både nu og i fremtiden.
 
En del af denne brugerdrevne innovation og værdiskabelse indbefatter, at anvendeligheden af it-produkter kan testes og evalueres sammen med de faktiske brugere. Disse aktiviteter kan være både dyre og besværlige for it-leverandører at gennemføre, da det kræver domænekendskab samt direkte kontakt med slutbrugerne af produkter og systemer.
 
Testen omfatter både test af enkelte applikationer, af samarbejdssystemer, eller af digitalt-fysiske produkter, fx smarte produkter, som integreres i brugerens omgivelser. I et test-setup etablerer vi faciliteter til at overvåge brugstest med faktiske brugere af et system, som kan dokumenteres med fx video og lyd og afrapporteres med eksempler på faktiske problemer. Aktiviteter vil kunne inkludere:
  • Ekspertgennemgange med interaktionseksperter og antropologer
  • Design af produkttest og gennemgang med bruger og rig dokumentation af testresultater
  • Design af lab-faciliteter, som kan simulere en arbejdskontekst, og hvor kompleks interaktion kan observeres
  • On-location test med interaktionseksperter og antropologer, som observerer og dokumentere brugen af teknologien i den konkrete arbejdskontekst.
Testen trækker på en bred vifte af forskningsbaserede metoder og tilbyder faciliteter og ekspertiser, som de færreste danske virksomheder selv har mulighed for at etablere.

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger