GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Cybersikkerhedstest af software

Tænk på os som din eksterne it-sikkerhedsafdeling, der altid er foran med den nyeste viden inden for cybersikkerhed. Kom forbi vores test-lab, når du skal udvikle software, IoT-enheder og -services, hvor sikkerheden skal være i top.

Trusselsanalyse

Vi undersøger, hvilket trusselsbillede dit produkt skal agere i. Måske har du allerede overvejet alle scenarierne men ved ikke, hvordan dine forholdsregler kan afspejles i softwarearkitektur eller kode? Med en trusselsvurdering af dit produkt, kan du gå i gang med at forbedre sikkerheden og gøre den ensartet. Denne del og dele af et arkitekturreview tager oftest afsæt i OCTAVE Allegro-modellen.

Få et arkitekturreview

Det er bedre og billigere at tænke sikkerhed ind i din arkitektur fra starten. Arkitekturreviewet kigger på de sikkerhedsrisici, dine designvalg indebærer. Sammen med en trusselsvurdering identificerer arkitekturreviewet de risici, som det samlede system er udsat for, identificerer eventuelle mangler i de mekanismer, som beskytter systemets aktiver, og vurderer, om ekstra sikkerhedsmekanismer er nødvendige.

Få et kodereview

En af de store trusler mod sikkerheden er fejl i implementeringen af et produkt. Vi laver et kodereview, hvor vi gennemgår din kode, eller dele deraf, og verificerer, om den lever op til det forventede sikkerhedsniveau. Kodereview bliver udført på baggrund af OWASP.

Få en penetrationstest

I en penetrationstest (Pentest) bliver et testsystem udsat for forskellige praktiske angreb. Formålet er som i kodereviewet at sikre, at dine implementerede mekanismer fungerer korrekt og ikke kan omgås. Ligesom kodereview tager penetrationstest udgangspunkt i OWASP.

Få et review af kryptologi

Kryptologi giver meget store sikkerhedsgarantier, hvis det er brugt korrekt. Kryptologi er samtidig meget kompliceret, og det kan være svært at vælge den korrekte algoritme og at bruge den korrekt. Vi har flere medarbejdere med en stærk faglig baggrund som f.eks. en ph.d i kryptologi eller matematik.

Målgruppe:

Test af software er relevant for virksomheder, der selv udvikler software, eller bruger specialudviklet software – vi kan som uvildige vurdere løsningernes sikkerhed. Vi hjælper også virksomheder, der producerer eller udvikler IoT produkter. Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger