GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Design af produktionsanlæg på slagterier

Baseret på vores eget forskningsarbejde designer Teknologisk Institut produktionsanlæg, primært til kødindustrien.

Vi har siden 1954 arbejdet med at løse disse opgaver over alt i verden, hvilket har givet os unik viden og erfaring.
I vores perspektiv dækker design først og fremmest over en analyse af lokale forudsætninger. Herefter følger en opstilling af løsningsmuligheder, der sikrer, at de ønskede markeder kan nås med de ønskede produkter.

Derefter kan produktionen udlægges, så den er så effektiv som mulig, både i forhold til udbytte, ressourceanvendelse, miljøbelastning, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og indtjening.
Endeligt handler det konkret om at anskaffe det rigtige produktionsudstyr, så byggeprojektet kan gennemføres på bedst mulig vis.

Vi rådgiver om kapacitetsudvidelse og opgradering af eksisterende anlæg. Dette hjælper vores kunder til at stå endnu stærkere i den internationale konkurrence. Med de stigende krav fra alle sider kræver det at designe et fremtidssikret slagteri viden, som er på forkant med udviklingen.

Vores in-house eksperter på en bred vifte af områder giver os samlet set en stor tværfaglig viden, der betyder, at vi kan tilbyde komplette løsninger. Betydningen af at det er vores eget forsknings- og udviklingsarbejde, der danner grundlaget for vores løsninger, undervurderer vi ikke.

Det betyder nemlig, at vi er med gennem hele processen. Det være sig alt fra idégenerering, budgetplanlægning, implementering, test og opfølgning. Det skaber en kontinuerlighed i projektledelsen, hvilket også afspejler sig i det endelige resultat.

På SMV-området kan vi i kraft af vores viden om udvikling af slagteriteknologi bidrage ved at tilpasse løsninger og standarder fra stordriften, så små- og mellemstore produktioner kan byde kvalificeret ind i konkurrencen på det internationale marked.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Masterplaner til miljøvenligt design af produktionsanlæg og slagterier
  • Optimering af køling, lagring og distribution
  • Renere teknologi til slagtning, udbening, udskæring, håndtering af biprodukter, forarbejdning af kød og bortskaffelse af affaldsprodukter
  • Sikre sporbarhed, fødevaresikkerhed og kvalitet igennem hele slagteprocessen
  • Simulering til design af logistiksystemer og produktionsoptimering
  • Cost-benefit-analyser og risikoanalyser til brug i strategiske beslutningsprocesser


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger