GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Virkelighedstro tests af sikringsløsninger

Fysiske sikringsløsninger af enhver art kan testes med virkelighedstro metoder på DBI’s sikringstekniske testfaciliteter. Det giver indsigt i løsningernes reelle gennembrydningstid og værdi.

Hvordan klarer en sikringsløsning et reelt indbrudsforsøg? Og hvor godt fungerer specifikke hegn i en samlet løsning med termisk overvågning? Det er nogle af de spørgsmål, der kan blive besvaret på DBI’s sikringstekniske testfaciliteter i Hvidovre. Her kan sikringsansvarlige fra koncerner og institutioner teste løsninger i et virkelighedstro miljø.

Løsningerne testes ikke efter diverse standarder, som de evt. er certificerede efter, for i de tilfælde er der typisk tale om forsøg på gennembrud fra kun en enkelt angriber med et værktøj. Ved de realistiske tests er der gerne flere angribere samt adskillige og tungere værktøjer til rådighed. Testene er baseret på den britiske Loss Prevention Standard 1175, og anvendelsen af værktøjer under testene er baseret på erfaring om, hvilke værktøjer der anvendes ved virkelige angreb.

De virkelighedstro tests kan anvendes af sikringsansvarlige, der vil undersøge, om forskellige løsninger i forskellige kombinationer lever op til deres krav i forhold til den risiko, de skal minimere. Dermed opnår de sikringsansvarlige en forståelse for modstandskraften i de valgte kombinationer og får en reel gennembrudstid for løsningerne.

Faciliteterne kan også bruges i forbindelse med kurser, hvor virkelighedstro tests giver sikringsansvarlige en forståelse af, hvordan diverse løsninger og sikringsteknologier modstår realistiske indbrudsforsøg.

Der testes fysisk sikring af enhver art, bl.a.:

  • Mure og vægkonstruktioner
  • Hegn
  • Porte
  • Elektronisk overvågning
  • Sikrings- og pengeskabe
  • Døre
  • Vinduer

Målgruppe: Sikringsansvarlige, der ønsker at teste specifikke løsninger i et realistisk miljø, samt kursister i forced entry – f.eks. sikringstekniske rådgivere eller sikringsansvarlige.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger