GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Miniovn til skalerede brandtests

Med DBI’s miniovn er det muligt for producenter af byggematerialer og -konstruktioner at brandteste produkter i koncept- og udviklingsfasen. Dermed bliver det nemmere og billigere at ramme det rette brandtekniske niveau.

Miniovnen kan foretage nedskalerede brandtests af byggematerialer og -konstruktioner, der er er hurtigere og billigere end de dyre fuldskalatests. Prøvningerne i miniovnen erstatter ikke de påkrævede klassifikationstests for byggematerialer, men kan undervejs i produktudviklingen give en indikation af et produkts brandtekniske egenskaber. Det kan spare producenter for forkerte materiale- og konstruktionsvalg og give en idé om, hvornår det kan betale sig at investere i en fuldskalatest.

Ved at klæde producenter bedre på til at ramme det tilsigtede brandtekniske niveau for deres produkter reduceres risikoen for, at producenter vælger unødigt dyre løsninger for at være sikre på, at deres produkt lever op til diverse brandkrav. Samtidig mindskes risikoen for, at et produkt efter en lang udviklingsproces ikke består en dyr klassifikationstest i fuld skala og skal tilbage på tegnebrættet.

Brug af test i miniovnen forkorter produkters time-to-market, gør produktudvikling mindre omkostningskrævende og øger producenters konkurrenceevne.  

Tests i miniovnen foregår for nuværende hos DBI, men i fremtiden er det meningen at gøre miniovnen mobil, så producenter kan anvende den på deres egen matrikel under selve produktudviklingen.

Målgruppe: Producenter af byggematerialer og -elementer, der skal brandtestes og certificeres, inden de kan komme på markedet.Læs mereDel med dine kolleger