GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

FactoryML: Nem implementering af ML i produktionen

FACTORYML  

Gør det let at implementere maskinlæring i produktionen

Vi har overført ML Ops til industrien, så I let, sikkert og effektivt kan implementere og
vedligeholde jeres eksisterende maskinlæringsmodeller i jeres PLC-system og produktion.
 

FactoryML gør det let for jer selv at udvikle og evaluere maskinlærings-modeller med
gængse værktøjer som Jupyter notebooks, Conda, m.fl. 
 

Ovenikøbet kan deployment, versionering, monitorering og evaluering af modellerne
sågar automatiseres, hvis I ønsker det.
 

 

Typisk ser processen sådan ud: 

 

 1. I en afdækningsworkshop hos jer analyserer vi jeres machine learning og ser på, hvilke problematikker
  I ønsker at afklare og hvilke processer I ønsker at automatisere med machine learning.
   

 2. På en opfølgende workshop kommer vi med bud på, hvordan vi kan etablere et miljø, der gør det muligt
  for jer at udvikle videre med vores software FactoryML. 
   

 3. Derefter integrerer vi FactoryML med jeres PLC-system eller produktionslinje og starter afprøvningsfasen,
  der typisk løber over nogle uger.
   

I en afsluttende evalueringsworkshop beslutter vi sammen, om der er behov for eventuelle justeringer,
eller om vi kan betragte FactoryML som færdigimplementeret. 
 

Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger