GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Prototypeværksted

Teknologisk Institut giver borgerne fri adgang til prototypeværkstedets maskiner, teknologier og kompetencer.

Derudover er der en klar mission om at føre flere ideer til markedet.

Kort fortalt er prototypeværkstedet ment til fremstilling af modeller og prototyper med en række maskiner og teknologier: 3D-print, laserskæring, CNC-fræsning med mere. I første omgang vil prototypeværkstedet have to ugentlige åbningsdage, hvor borgerne kan arbejde med deres ideer.

Derudover kan virksomheder opnå adgang til faciliteterne. På værkstedet tilbydes bl.a. strukturerede ideudviklings- og innovationsforløb, som sætter fart i udviklingsprocesser og markedsvalidering af ideer.

Protypeværkstedet har efter danske forhold et unikt bagland at trække på, med fageksperter fra Teknologisk Instituts mere end 40 fagcentre i ryggen.

Prototypeværkstedet er placeret på Gregersensvej 1F, Teknologisk Institut i Taastrup.

Vi skal syreteste flere ideer

Vi screener og vurderer i forvejen mere end 1000 unikke ideer fra borgerne årligt og laver produktudvikling for danske virksomheder. De bedste ideer modner vi sammen med idehaverne, og målet er at få dem afsat på licens til eksisterende virksomheder. Vores effektmålinger viser, at der er stort potentiale for yderligere vækst og skabelse af jobs i den forretningsmodel.

Det er vigtigt at kunne visualisere og præsentere ideer
Etableringen af prototypeværkstedet på Teknologisk Institut bygger på det mangeårige arbejde, som instituttet har udført i Opfinderrådgivningen. Rådgivningen bringer borgeren i kontakt med de elementer, som er nødvendige at gennemløbe, når man skal bringe en ide fra det tidlige stadie og hele vejen ud til markedet.

Et af de helt centrale elementer er tidligt at komme i gang med at skabe et fysisk udtryk for sin ide, så den kan teste sit mulige marked og præsenteres for en eventuelt licenstagende virksomhed.

Endnu mere undervisning i praktisk innovation 
Opfinderrådgivningen driver i forvejen skoletjenesten Opfind.nu/Mindset Trainers, og har jævnligt elever fra ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner på besøg til undervisningsforløb i praktisk innovation i rådgivningens værksted.

Opfinderrådgivningen finansieret af Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen.

Nu er det så blevet endnu bedre ekviperet med maskiner og teknologier, og det er ambitionen, at endnu flere studerende skal komme og bruge faciliteterne.

Læs mere om prototypeværkstedet

Kontakt for mere information

Niclas Skov Lindbæk, Opfinderrådgivningen – tlf. 7220 3192 – nsk@teknologisk.dk.

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger