GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Prøvning af træmaterialer og -konstruktioner

Teknologisk Instituts materialeprøvningslaboratorium udfører akkrediteret prøvning af træmaterialer og -konstruktioner.

Virksomheder kan få leveret hele pakkeløsninger af prøvning til underbygning af nationale og internationale producenters dokumentation for produktkvalitet og funktion som specielle prøvninger, der skal påvise fordelene ved dine produkters materialeegenskaber.

Prøvningsdokumentationen er alment anerkendt nationalt såvel som internationalt og anvendes af producenter, importører og eksportører som dokumentation i forbindelse med CE-mærkning (CPR) og andre godkendelser.

Virksomheder kan bruge faciliteterne til:

 • Prøvning af kemiske træbeskyttelsesmidlers effekt mod trænedbrydning (laboratorie- og feltprøvning)
 • Bestemmelse af udvaskning af biocider fra behandlet træ i henhold til Biociddirektivet
 • Bestemmelse af biologisk nedbrydning (trænedbrydende svampe) og begroning på træmaterialer (alger, skimmel)
 • Prøvning af træs varighed i og over jord
 • Bestemmelse af fugtindhold og densitet af træ (destruktiv såvel som ikke destruktiv måling)
 • Prøvning af mekaniske og fysiske egenskaber for træbaserede plader, limtræ, konstruktionstræ osv.
 • Bestemmelse af mekaniske forbindelsesmidlers egenskaber
 • Prøvning af møblers styrke, stabilitet og sikkerhed
 • Prøvning af lime og limede træforbindelsers styrke og stivhedsegenskaber
 • Prøvning af dimensionsstabilitet i klimakammer test for trægulve m.m.
 • Screeningstest i forbindelse med udvikling af nye produkter

Metoder/Standarder
De prøvningsmetoder, der anvendes, er fortrinsvis europæiske standarder, EN, men også internationale standarder som ISO eller nationale standarder, fx danske DS, tyske DIN, britiske BS, m.fl.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger standardiserede metoder, opbygger Teknologisk Institut en "skræddersyet" forsøgsopstilling på laboratoriet.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger