GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Kalibrering af måleudstyr

Teknologisk Institut kontrollerer og kalibrerer årligt mere end 75.000 stk. måleudstyr for flere end 3000 kunder.

Vores ydelser omfatter bl.a. rådgivning, prøvning, kalibrering, udvikling, dokumentation og undervisning.

Vi har relevant viden ift. processer og produkter og kan fx hjælpe ved valg og udvikling af sensorer, beregning af måleusikkerhed og meget mere.

Vi er akkrediteret af DANAK som udbyder af præstationsprøvninger og af et bredt område af kalibrerings- og prøvningsydelser. Se www.danak.dk, reg.nr. 200, 300 og 512.

Vi er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som dansk metrologiinstitut på områderne vand- og energiflow, lufthastighed, geometri (længde) og temperatur.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Kalibrering i et bredt område inden for geometri, temperatur, flow, lufthastighed, tryk, kraft, fugt, masse, hårdhed og elektriske parametre
  • Måleteknisk rådgivning fx inden for måleteknik, analyse og kvalitetssikring af måledata
  • Plankurser som firmaspecifikke kurser inden for måleteknik og usikkerhedsanalyse
  • Præstationsprøvning, fx akkrediterede ringkalibreringer inden for udvalgte parameter
  • Software-løsninger fx til usikkerhedsanalyse.

Kontakt os på tlf. 7220 2000.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger