GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Biogasproduktion og biomasseanvendelse

Teknologisk Institut hjælper danske og internationale virksomheder med udvikling, test og verifikation af koncepter, prototyper og kommercielle løsninger i såvel gylle- som spildevandsmatricen.

Vi har kemiske og mikrobiologiske laboratorier og et team af mikrobiologer, kemikere og ingeniører, som gør det muligt at teste idéer og teknologier.

Vi tilbyder

 • Biomasseanalyser
 • Kemisk karakterisering
 • Bestemmelse af gaspotentiale ved kontrollerede udrådningsforsøg, standardiseret efter internationale anbefalinger (biometanpotentiale-målinger, BMP i batch)
 • Semi-kontinuert udrådning til dokumentation af bl.a.: stabilitet og hæmning samt indvirkninger af driftsændringer

Vi tilbyder også optimering og dokumentation af

 • Fysisk og kemisk forbehandling gennem massebalancer og BMP
 • Substrat optimering gennem blanding af forskellige biomasser fx halm, græsser, fødevareprodukter m.v.
 • Renhedsbestemmelse af kildesorteret organisk affald
 • Effekt af hæmmende eller manglende næringsstoffer
 • Optimal driftstemperatur, opholdstid, krævet tilvænningsperiode ved substratskift eller ændring i procesbetingelser

Til dokumentation anvendes

 • Biometanpotentiale-målinger (BMP) samt semikontinuerte reaktorforsøg
 • En bred palette af kemiske og mikrobiologiske analyser
 • Vi udvikler og dokumenterer også metoder til opgradering af biogas til lagring i naturgasnettet.


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger