GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Ventilationslaboratoriet

AHU-Lab, Air Handling Unit-laboratoriet, har faciliteter, viden og erfaring i forbindelse med test af ventilationsaggregater både store ventilationsanlæg (NRVU) og enfamiliehus- /boligventilationsaggregater (RVU).

Laboratoriet kan udføre en række akkrediterede test og ad-hoc- og specialmålinger der ikke er akkrediterede, men med samme kvalitet, både på ventilationsaggregater og ventilationskomponenter.

Laboratoriet udfører test som lever op til kravene iht. Ecodesign forordningerne nr. 1253:2014 og 1254:2014 og kan også udføre test iht Passive house kravene. Herudover er AHU-lab et af tre laboratorier i verden der tester for Eurovent Certita Certification ifm. deres Air Handling Unit program.

Akkreditering og laboratorieydelser
AHU-lab er akkrediteret ved ILAC, the International Laboratory Accreditation Cooperation og DANAK hvilket betyder at laboratoriet kan udføre akkrediterede test iht. En række gældende standarder.

Laboratoriets medarbejdere har specialiseret sig i test inden for ventilationsområdet og opbygget en viden inden for testmetoder og standarder, samt markedstendenser, forordninger og udvikling.

Testen er altid udført af erfarne testingeniører og under udførelsen er der mulighed for løbende kommunikation med kunden hvis der er behov for det. Vi tilbyder både rådgivning og flere forskellige typer test som myndighedstest (Ecodesign), Eurovent og test skræddersyet til producenter.

 • Akkrediteret luftstrømsmålinger iht. ISO5801 - Måling luftstrøm, lufthastighed, effektoptag, tryk
 • Akkrediteret test iht EN 13053 – Test af ventilationsanlæg (NRVU) - luftstrømme, lufthastighed, effektoptag, tryk, temperaturvirkningsgrad, lækage, casing, filter, SFPint ,SEL-faktor
 • Akkrediteret test iht. EN 13141-7 – Test af ventilationsaggregater (RVU) - luftstrøm, lufthastighed, effektoptag, tryk, temperaturvirkningsgrad, lækage, filter, SFP, SEL-faktor
 • Akkrediteret test iht. EN 308 – varmevekslere - temperaturvirkningsgrad, lækage
 • Akkrediteret test iht. EN 1886 – Ventilationsanlæg og model boks (NRVU) – Mekaniske test, udbøjning, lækage, casing, filter bypass.
 • Akkrediteret test iht EN 1216 – Ydelsestest af varme- og køleflader (coils)
 • Accredited acoustic testing - link til noise-lab
 • Laboratorie test af ventilationsenheder og komponeneter
 • Model box test iht EN 1886 - Mekaniske test, udbøjning, lækage, casing, filter bypass, varmetransmission
 • Rådgivning indenfor reguleringer, forordninger og reglementer.
 • Rådgivning ifm. udvikling af design og ny teknologi

Kapacitet

 • AHU-lab kan teste et ventilationsaggregat op til 10.000 m3/h i laboratoriet men kan udføre ad hoc-opgaver med en luftstrøm op til 75000 m3/h
 • Kølekapacitet max. 200 kW
 • Varmekapacitet max 45 kW

Forskning og udvikling
AHU-lab laboratoriet deltager løbene i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med afdelinger internt på Teknologisk Institut, virksomheder, vidensinstitutioner mm.

Teknologisk Institut har stor ekspertise i at ide- og produktudvikle og skrive ansøgninger i samarbejde med aktuelle partnere.

Links til projekter

 • NeGeV
 • Ecovent

Andre linksLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger