GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Biomarkørkarakterisering og Imaging

Bioneer har i flere år arbejdet med at kunne detektere og visualisere diverse biomarkører. En biomarkør defineres generelt som en objektiv indikation af et medicinsk tilstand og kan være alt i fra et datapunkt til en molekyle. På Bioneer kan virksomheder få hjælp til at identificere relevante biomarkører og analysere disse.

Der kan være flere årsager til, at en virksomhed eller kliniker vil analysere en særlig biomarkør. Det kan enten være for at kunne detektere en præ-disposition eller for at diagnosticere en bestemt sygdom, for at kunne evaluere effekten af et lægemiddel eller anden type af behandling. Bioneer har en high-throughput platform for at kunne detektere og analysere en bred vifte af biomarkører, uanset om det er en biomarkør på genetisk, molekylært eller cellulært niveau.

Hos Bioneer kan alle kilder af biologisk materiale håndteres og analyseres. Der er hjælpemiddel til at kunne håndtere så forskellige prøver, som celler, væv, fæces og væske såkaldt ’liquid biopsies’ etc. 

Infrastrukturen omfatter bl.a.:

  • Biokemiske analyseinstrumenter
  • Automatiserede platforme til histologiske analyser
  • Avanceret imaging udstyr
  • Kvantitative imageanalyse værktøjer
  • Cellesorterings- og analysefacilitet

Målgruppe: Biotek og farmavirksomheder inden for lægemiddeludvikling samt patologer, onkologer og andre kliniker.



Læs mere



Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger