GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Extended Reality: Visuel støtte af medarbejderne

EXTENDED REALITY  
Giv medarbejderne synlig hjælp til det svære med XR 

Extended Reality (XR) dækker over alle former for visuel støtte til jeres arbejde: fra oplæring
en virtuel simulator til visuelle instruktioner af medarbejderen i produktionslinjen, på lageret
eller ude hos kunden.
 

Vi hjælper jer med at afdække, hvad XR kan gøre for jer – uanset om I vil kvalitetssikre og effektivisere
produktionen eller bare spare tid på sidemandsoplæring, lagerplukning eller servicebesøg.
 

 

Typisk ser processen sådan ud: 

 

 1. I en opstartsworkshop hos jer undersøger vi jeres udfordring, ser på forskellige
  XR-løsninger og hvordan XR giver mest værdi for jer. 
   
 2. Derefter laver vi et koncept med forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses,
  f.eks. med AR, VR osv. I bestemmer, hvilken løsning vi skal gå videre med.
   

 3. Derefter bruger vi data og procesinstruktioner fra jer til at udvikle en protoype,
  som vi demonstrerer hos jer og I giver os (bruger)feedback på.
   

Vi laver nu en ny, justeret prototype, som vi tester med jer. I kan derefter købe jer til
den endelige færdigudvikling af løsningen gennem os eller et andet udviklingshus.
 

Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger