GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Designpsykologisk testcenter

Teknologierne omfatter udstyr til eye-tracking, GSR, facial expression analyse samt EEG- og EKG-måling. Faciliteterne - som måler psyko-fysiologiske parametre hos respondenterne - bruges til forsøg forud for rådgivning af virksomheder om designløsninger. 

Meget af centrets udstyr er mobilt, hvilket muliggør indsamling af data i brugernes daglige miljø - en væsentlig faktor i mange tilfælde, da forsøg i en laboratoriesession der er uvant for brugeren kan påvirke resultaterne af psykometriske målinger.Læs mereDel med dine kolleger